back to home
Earthly
ClimateScience

The CSO 2024 is now live! Register here for the chance to win a sponsored trip to COP29. View details

A classroom teaching ClimateScience content

Климаттык билим берүүнү ар бир мектепке алып келиңиз

Жана аны ишке ашырууга катыша аласыз.

Окуу программасына ылайыкталган сабактардын пландары

Дайыма 100% акысыз. Колдоочуларыбызга ыраазычылык.


Баштаңыз
Температура моделдеринин графиктерин түзүү

Маалымат чекиттерин жана глобалдык температура моделинин графигин түзгүлө

Баштаңыз
projectsExperiments category

Температура моделдеринин графиктерин түзүү

Баштаңыз
Климаттын өзгөрүшү башкаларга кандай таасир тийгизерин түшүнүү

Башкалардын бут кийими менен сейилдеп, климаттын өзгөрүшүнүн бирдей эместигин элестеткиле

Баштаңыз
projectsExperiments category

Климаттын өзгөрүшү башкаларга кандай таасир тийгизерин түшүнүү

Баштаңыз
Лабораторияда өстүрүлгөн этти окуунун маанисин түшүнүү

Лабораторияда өстүрүлгөн эт тууралуу билип, өз билимиңерди сынап көргүлө

Баштаңыз
textStories category

Лабораторияда өстүрүлгөн этти окуунун маанисин түшүнүү

Баштаңыз
Biome Bonanza

Дүйнө биомдорун изилдеп, боёгула

Баштаңыз
activitySheet category

Biome Bonanza

Баштаңыз
Энергетика министрине кат жазуу

Энергетика министрине казылган отун тууралуу кат жазуу

Баштаңыз
textStories category

Энергетика министрине кат жазуу

Баштаңыз
Кагаздан өсүмдүк өстүрүү

Өзүңөрдүн урук кагазыңарды жасагыла

Баштаңыз
projectsExperiments category

Кагаздан өсүмдүк өстүрүү

Баштаңыз
Климат жана аба ырайык

Аба ырайынын жана климаттын түрдүү мисалдарын берүү жана бөлүштүрүү

Баштаңыз
activitySheet category

Климат жана аба ырайык

Баштаңыз
Климаттын өзгөрүшү жөнүндө ынанымдуу кат жазуу

Климаттын өзгөрүшү жөнүндө өкмөтүңөргө ынанымдуу кат жазгыла

Баштаңыз
verbalSkills category

Климаттын өзгөрүшү жөнүндө ынанымдуу кат жазуу

Баштаңыз
Суу бөтөлкө парниги

Жердин парник эффектин туураш үчүн суу бөтөлкөсүн колдонгула

Баштаңыз
projectsExperiments category

Суу бөтөлкө парниги

Колдоо көрсөткөн уюмдар

ClimateScience ресурстары

Биздин окумуштуулар алардынтак болушун камсыздайт.

Биздин коомчулук алардын көңүлдүү болушун камсыздайт.

Мугалимдерибиз алардын пайдалуу болушун камсыздайт.

Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.