back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Biome Bonanza

45 minutes

classroom-work

Бул көнүгүү студенттерге дүйнөнүн айрым жер бетиндеги биомдорду үйрөтөт. Биздин бузулган жашоо чөйрөлөрүбүздү сактап калуу жана калыбына келтирүү маанилүү. Өзгөрүү жасоонун биринчи кадамы — алар тууралуу билүү

learning-outcomes

  • Жердеги биомдор тууралуу негизги түшүнүк
  • Сызыктарды боёо жөндөмү
  • Түрдүү биомдордогу фауна жана флора жөнүндө негизги түшүнүк