Энергетика министрине кат жазгыла

45 minutes

homework

Свендин "Таза энергияны издөө" аттуу китебин окугандан кийин студенттерге өз өлкөсүнүн энергетика министрине кат жазуу тапшырмасы берилет. Бул каттын максаты — министрден өлкөнү энергия менен камсыз кылуу үчүн энергиянын кайра жаралуучу булактарын колдонууга көңүл бурууну өтүнүү.

learning-outcomes

  • Кат жазуу жөндөмдүүлүгү
  • Алардын ынандыруу көндүмдөрүн машыктыруу
  • Энергия жана анын климаттын өзгөрүшү менен байланышын түшүнүү