back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Климаттын өзгөрүшү жөнүндө ынанымдуу кат жазуу

45 minutes

classroom-work

Бул көнүгүү жазуу аркылуу жарандык активдүүлүк жана түз иш-аракет түшүнүгү менен студенттерди тааныштырат, ошол эле учурда аларды ынанымдуу кат жазуу ыкмаларын жана бекем жүйө негиздерин үйрөтөт.

learning-outcomes

  • Ынандырып жазуу жөндөмү
  • Расмий кат жазууга машыгуу
  • Идея менен илимди натыйжалуу айкалыштыра билүү жөндөмү