back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Суу бөтөлкө парниги

90 minutes

classroom-work

Климаттын өзгөрүшү – бул атмосферага парник газдарынын ашыкча бөлүнүп чыгышынын кесепети. Бул көнүгүүдө студенттер өз алдынча эксперимент жүргүзүп, парник эффектиси менен таанышат!

learning-outcomes

  • Жөнөкөй экспериментти кантип жүргүзүү керектиги жөнүндө негизги түшүнүк
  • Парник эффекти жана анын глобалдык температурага кандай таасир тийгизерин түшүнүү
  • Парник кантип иштей турганын түшүнүү