back to home
Earthly
ClimateScience
Курстар hero

Биздин курстар

Биздин курстар кызыктуу жана түшүнүктүү болуп иштелип чыккан, атүгүл илимий билими жок адамдар үчүн дагы. Биз татаал түшүнүктөрдү жөнөкөйлөтүп беребиз, андыктан өз темпиңизде үйрөнүп, өзүңүздүн түшүнгөнүңүзгө ынана аласыз.

Окумуштуулар жазышкан

Reviewed by Experts

Толугу менен шилтеме берилген

Курстар footer
Курстар footer

Курстар

Сизди кызыктырган темаларды изилдеп, окуу максатыңызды коюңуз жана сизге ылайыктуу болгон кыйынчылык деңгээлин аныктаңыз.

Course Image
New

Тездетилген курс

Климаттын өзгөрүшү чечилүүчү маселе. Эмнеден башташыбыз керек?

Эмнеден баштоону билбей жатасызбы?

Try our 25-min Crash Course

Course Image

Себептери

Көйгөйдү түшүнүү: Климаттын өзгөрүшүнө ким жана эмнелер себеп болот?

Course Image

Климаттык божомолдор

Келечекти түшүнүү: климаттын өзгөрүшүн кантип долбоорлой алабыз?

Course Image

Эмне үчүн климат абдан маанилүү?

Альтернативаны түшүнүңүз: Климаттын өзгөрүшү канчалык жаман?

Course Image

Таза энергия

Таза энергия (калыбына келүүчү жана атомдук) чечимдин эң маанилүү бөлүгү болуп саналат. Канткенде дүйнөнү туруктуу түрдө кубаттай алабыз?

Course Image

Тамак-аш жана мал чарбачылык

10 миллиард адамды туруктуу багуу? Эмнени өзгөртүү керек?

Course Image

Климаттын өзгөрүшүн жоё алабызбы?

Атмосферадан CO₂ ни бөлүп чыгара алабызбы?

Course Image

Өнөр жай инновациясы

Имараттарды, кийимдерди ж.б. рационалдуу түрдө жасай алабызбы?

Course Image

Адилеттүү дүйнөбү?

Глобалдык өнүгүүнү кантип натыйжалуу жүргүзүү керек?

Course Image

Адамдын иш-аракети

Күнүмдүк жашооңузда жасай турган кичинекей нерселер.

Course Image

Адаптация

Климаттын өзгөрүшүнөн толук кутула албайбыз. Ага кантип даярдануу керек?

Course Image

Климат экономикасы

Климаттын өзгөрүшүн чечүү үчүн экономиканы кантип колдонууга болот?

Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.