Planet Earthly

Giới Thiệu Kì Thi Quốc Gia
ClimateScience Olympiad.

Một cách để các quốc gia mang Climate Science Olypiad đến giới trẻ, thay đổi nó sao cho dễ tiếp cận và phù hợp hơn

Hình chụp bởi Pixabay

National ClimateScience Olympiad

Một cách để các quốc gia mang Climate Science Olypiad đến giới trẻ, thay đổi nó sao cho dễ tiếp cậnphù hợp hơn

Hãy nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong khu vực của bạn và chuẩn bị thế hệ tiếp theo để đánh bại biến đổi khí hậu

Giới thiệu những người trẻ để chiến đấu với biến đổi khí hậu qua sự đổi mới, những giải pháp sáng tạo, và nghiên cứu

Lễ trao giải toàn quốc Hãy mừng những tài năng trẻ trong đất nước bạn và cho họ cơ hội phát triển và giáo dục

Bạn có muốn mang olympiad đến đất nước của bạn?

Fill this short form to express interest and we will get back to you with a concept note

Apply to become an Official Partner

Những lợi ích của việc trở thành đối tác quốc tế chính thức

Chúng tôi cho bạn giáo trình để có thể dạy hàng ngàn học sinh và xây dựng một con đường cho đất nước của bạn đến một tương lai bền vững

Trở thành người lãnh đạo sự giáo dụng về biến đổi khí hậu ở đất nước bạn

Đại diện đất nước của bạn tại không gian giáo dục biến đổi khí hậu toàn cầu và tại COP

Xây dựng mối quan hệ với trường học, giáo viên và những chánh phủ trong đất nước của bạn xoay quanh biến đổi khí hậu

Requirements for becoming National Implementing partner

Official partner can be any organization, or government entity with relevant experience in working with schools, teachers and other educational organizations

Official partner should be willing to expand their reach to even more schools, teachers and students

Official partner should be able to bring roughly between 10,000 to 30,000 students

They should have the capabilities of raising funds for their Olympiad

They should have access to climate expertise for preparation and capacity building of their top students