Planet Earthly

Giới Thiệu Kì Thi Quốc Gia
ClimateScience Olympiad.

Một cách để các quốc gia mang Climate Science Olypiad đến giới trẻ, thay đổi nó sao cho dễ tiếp cận và phù hợp hơn

Hình chụp bởi Pixabay

Giới Thiệu Kì Thi Quốc Gia ClimateScience Olympiad.

Một cách để các quốc gia mang Climate Science Olypiad đến giới trẻ, thay đổi nó sao cho dễ tiếp cậnphù hợp hơn

Hãy nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong khu vực của bạn và chuẩn bị thế hệ tiếp theo để đánh bại biến đổi khí hậu

Giới thiệu những người trẻ để chiến đấu với biến đổi khí hậu qua sự đổi mới, những giải pháp sáng tạo, và nghiên cứu

Lễ trao giải toàn quốc hãy mừng những tài năng trẻ trong đất nước bạn và cho họ cơ hội phát triển và giáo dục

Những lợi ích của việc trở thành đối tác quốc tế chính thức

Chúng tôi cho bạn giáo trình để có thể dạy hàng ngàn học sinh và xây dựng một con đường cho đất nước của bạn đến một tương lai bền vững

Trở thành người lãnh đạo sự giáo dụng về biến đổi khí hậu ở đất nước bạn

Đại diện đất nước của bạn tại không gian giáo dục biến đổi khí hậu toàn cầu và tại COP

Xây dựng mối quan hệ với trường học, giáo viên và những chánh phủ trong đất nước của bạn xoay quanh biến đổi khí hậu

Những yêu cầu để trở thành đối tác thực hiện quốc gia

Đối tác chính thức có thể là bất kỳ tổ chức hoặc cơ quan chính phủ nào có kinh nghiệm liên quan trong việc làm việc với trường học, giáo viên và các tổ chức giáo dục khác

Đối tác chính thức nên sẵn sàng mở rộng phạm vi tiếp cận của họ tới nhiều trường học, giáo viên và học sinh

Đối tác chính thức nên có thể thu hút khoảng từ 10,000 đến 30,000 sinh viên

Họ nên có khả năng gây quỹ cho Olympic của họ

Họ nên có những chuyên gia khí hậu để chuẩn bị và xây dựng năng lực cho những sinh viên hàng đầu của họ

Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.