back to home
Earthly
ClimateScience

The CSO 2024 is now live! Register here for the chance to win a sponsored trip to COP29. View details

Trở thành Đại sứ Giáo viên ClimateScience!

Mang nhận thức biến đổi khí hậu đến trường bạn.

Kết nối. Học tập. Tham gia.

Tham gia Nhóm Facebook

Bạn là học sinh? Nhấn ở đây.

Nature Earthlies

Ai nên trở thành Đại sứ Giáo viên ClimateScience?

Các Đại sứ của chúng tôi mang giáo dục về biến đổi khí hậu và các giải pháp tới lớp học của họ. Kết nối với các nhà giáo dục có cùng chí hướng khác từ khắp mọi nơi trên thế giới và sử dụng những nguồn tài liệu miễn phí của chúng tôi để dạy học sinh, và chính bạn, về biến đổi khí hậu.

Làm thế nào để tôi có thể tham gia?

Để trở thành Đại sứ Giáo viên ClimateScience, tất cả những gì bạn cần phải làm là tham gia nhóm Facebook riêng của chúng tôi.

Tham gia

Tôi có thể nhận được gì trong nhóm riêng đó?

  Hợp tác

  Chia sẻ về ý tưởng và lời khuyên với các giáo viên khác, cũng như đặt ra những câu hỏi bạn đang quan tâm về giáo dục khí hậu.

  Nguồn tài liệu miễn phí

  Truy cập các nguồn tài nguyên đa dạng miễn phí dành cho mọi lứa tuổi của chúng tôi.

  Cập nhật

  Nhận các cập nhật mới nhất về nội dung, sự kiện và các chương trình mới của ClimateScience.

  Sự kiện

  Cơ hội kết nối độc quyền và trò chuyện cùng các chuyên gia từ lĩnh vực giáo dục khí hậu.

Chương trình học phù hợp với giáo án

Miễn phí 100% vĩnh viễn, nhờ vào những người ủng hộ của chúng tôi.


Đi
Graphing Temperature Models

Plot data points and graph a global temperature model

Đi
projectsExperiments category

Graphing Temperature Models

Đi
Understand How Climate Change Affects Others

Take a walk in other's shoes and visualise the inequality of climate change

Đi
projectsExperiments category

Understand How Climate Change Affects Others

Đi
Lab Meat Reading Comprehension

Test your knowledge as you learn about lab grown meat

Đi
textStories category

Lab Meat Reading Comprehension

Đi
Biome Bonanza

Investigate and colour the world's biomes

Đi
activitySheet category

Biome Bonanza

Đi
Write a Letter to Your Energy Minister

Write a letter to your energy minister about fossil fuels

Đi
textStories category

Write a Letter to Your Energy Minister

Đi
Grow Plants From Paper

Make your own seed paper

Đi
projectsExperiments category

Grow Plants From Paper

Đi
Climate vs. Weather

Cut out and sort different examples of weather and climate

Đi
activitySheet category

Climate vs. Weather

Đi
Writing Persuasively About Climate Change

Write a persuasive letter about climate change to your government

Đi
verbalSkills category

Writing Persuasively About Climate Change

Đi
Water Bottle Greenhouse

Use a water bottle to mimic the Earth's greenhouse effect

Đi
projectsExperiments category

Water Bottle Greenhouse

We use cookies to enhance the user experience. Check out our Privacy & Cookie Policy for more information.