header

Gặp gỡ các đội

CSO được điều hành bởi các tình nguyện viên nhiệt huyết của ClimateScience và các giám khảo từ khắp nơi trên thế giới.

ClimateScience là ai?

CS là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu tạo ra các nguồn lực và hoạt động giáo dục về các giải pháp chống biến đổi khí hậu. Đọc về chúng mình trên trang chủ của chúng mình.

Những giám thảo

Để tham gia chúng tôi như một giám khảo tình nguyện, nộp ở đây
Peter Wilson

Peter Wilson

Trưởng ban giám khảo

Chris Lockhart Smith

Chris Lockhart Smith

Những giám khảo chính

Flavia Nogueira de Sa

Flavia Nogueira de Sa

Những giám khảo chính

Pegi Pavletic

Pegi Pavletic

Những giám khảo chính

Pubali Sarker

Pubali Sarker

Những giám khảo chính

Anna Soldatova

Anna Soldatova

Những giám khảo chính

Toni Regis

Toni Regis

Những giám khảo chính

Surajo Abubakar Ibrahim

Surajo Abubakar Ibrahim

Những giám thảo của CSO2023

Johan Yugar

Johan Yugar

Những giám thảo của CSO2023

Ngoại giao & quảng cáo

Jil Shah

Jil Shah

Trưởng ban quan hệ xã hội

Jelizaveta Stsura

Jelizaveta Stsura

Trưởng ban quan hệ xã hội

Ha-mim Rahman

Ha-mim Rahman

Thành viên tạm thời

Jessica Singh

Jessica Singh

Thành viên tạm thời

Bhart Lal

Bhart Lal

Thành viên tạm thời

Billy Dignam

Billy Dignam

Gayatri Taneja

Gayatri Taneja

Agamjot Kaur

Agamjot Kaur

Kaushik S

Kaushik S

Kratika Jadon

Kratika Jadon

Yang Tu Vy

Yang Tu Vy

Sabmia Sabrin

Sabmia Sabrin

Raida Jannat

Raida Jannat

Cốt lõi

Kanika Prajapat

Kanika Prajapat

Giám đốc điều hành Olympiad

Michael

Michael

Trưởng phòng Nhân sự và Quan hệ đối tác

Mia Foulkes

Mia Foulkes

Nội dung

Tulio Leal

Tulio Leal

Phần mềm

Bruna Hernandes

Bruna Hernandes

Phương tiện truyền thông xã hội và thiết kế đồ họa

Rati Malhotra

Rati Malhotra

Chăm sóc khách hàng

Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.