Cảm ơn các đối tác của chúng mình

cSO22 đã có mặt ở hơn 100 quốc gia.

Đối tác Khoa học Khí hậu Toàn cầu

CambridgeZero | University of Cambridge
United Nations Climate Change
NBSI | University of Oxford
Grantham Institute
Department of Education, Philippines
Green Schools Alliance
Student Energy
Schmidt Futures
Dixon Foundation
Pro Win Nature Foundation
1% For The Planet
Earth Day Network
Earth Day Network

Các chính phủ, thành phố, học khu và trường đại học có thể tổ chức sự kiện cho học sinh. Bắt đầu bằng việc, liên lạc với chúng mình.

Đối tác Chiến dịch

Đăng ký để trở thành đối tác của chiến dịch nhằm mang Olympiad đến với cộng đồng của bạn. Các đối tác chiến dịch của chúng mình là các phong trào và tổ chức hoạt động để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Họ giúp chúng mình tiếp cận sinh viên, nhà hoạt động và cộng đồng trên toàn thế giới để giúp họ có quyền truy cập vào ClimateScience Olympiad.

Tổ chức sự kiện riêng tư cho sinh viên của bạn

Các nhà giáo dục có thể tổ chức một sự kiện riêng dành riêng cho học sinh của họ. Bạn nhận được một báo cáo về điểm số của họ sau cuộc thi. Tạo sự kiện riêng tư trực tuyến!