Cảm ơn các đối tác của chúng mình

CSO đã có mặt ở hơn 100 quốc gia.

Đối tác Khoa học Khí hậu Toàn cầu

Hỗ trợ bởi

Các chính phủ, thành phố, học khu và trường đại học có thể tổ chức sự kiện cho học sinh. Bắt đầu bằng việc, liên lạc với chúng mình.

Đối tác Chiến dịch

Đăng ký để trở thành đối tác của chiến dịch nhằm mang Olympiad đến với cộng đồng của bạn. Các đối tác chiến dịch của chúng mình là các phong trào và tổ chức hoạt động để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Họ giúp chúng mình tiếp cận sinh viên, nhà hoạt động và cộng đồng trên toàn thế giới để giúp họ có quyền truy cập vào ClimateScience Olympiad.

Bow Seat
Building U
CCH
Climate Smart Agriculture Youth Network
Chem Engg Assoll
Chloride free fundation
Climate for India
Climate Operation
The Duke of Edinburgh's international award
The Duke of Edinburgh's international award (New Zealand)
The Duke of Edinburgh's international award (Romania)
Earth minutes
Eco saviours association
Eco network
Eco school
EmpoderaClima
Fridays for future (Nigeria)
Fridays for future (Argentina)
Fridays for future (Czech Republic)
Fridays for future (Greece)
Fridays for future (Guatemala)
Fridays for future (Latvia)
Fridays for future (Pakistan)
Fridays for future (Serbia)
Fridays for future (Ukraine)
Fridays for future (Uruguay)
Fridays for future (Delhi)
Girl up (Amoyan)
Girl up (Arzoo)
Girl up (Shiv Nadar University)
Girl up (TSRS)
Girl up (Aashayein)
Girl up (Bani)
Girl up (Zariya)
Girl up (Mukti)
Gray2Green
Green Balkan foundation
Green is cleaner
India Youth Climate Network
Ksamah
Game changers
Nature trust Malta
Net impact
Oxford Global
Opportunity Desk
Scottish MUN
Spengergasse
SuccessBaseMass
Tarang
The pearl protectors
WESSA
Youth opportunities hub
Youth for climate India
Ekoskola
Thred meadia
Youth connect
ACE
Clima LAB
Enactus
Exponenta
Human & nature youth club
Kazakhstan waste recycling
Rotary: Club of Philanthropic Entrepreneurs
Students Organising for Sustainability United Kingdom
Youth STEM 2030
Asian environmental youth network
Asean Youth Organization
Arab Youth Sustainable Development Network
At Quest

Tổ chức sự kiện riêng tư cho sinh viên của bạn

Các nhà giáo dục có thể tổ chức một sự kiện riêng dành riêng cho học sinh của họ. Bạn nhận được một báo cáo về điểm số của họ sau cuộc thi. Tạo sự kiện riêng tư trực tuyến!

Tổ chức sự kiện riêng tư cho sinh viên của bạn
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.