header

ClimateScience
Olympiad 2022

Vào năm 2022, ClimateScience Olympiad tăng gấp 5 lần, với hơn 55,000 người tham gia từ 190 quốc gia.

Hãy xem những giải pháp thắng cuộc trong CSO 2022

Những thí sinh thắng giải của CSO 2022 giới thiệu giải pháp của họ ở Hội Thảo Khí Hậu UN (COP27) ở Sharm El Sheikh, Ai Cập vào ngày 10 tháng 11, 2022

Trong hội thảo về những giải pháp cho biến đổi khí hậu từ ClimateScience tổ chức tại Blue Zone, những đội thắng cuộc tốp 3 được thông báo và tặng từ nhóm giải thưởng 15,000$ Những người thắng cuộc giới thiệu giải pháp của họ và được cơ hội trò chuyện với những nhà đổi mới trong mội cuộc thảo luận nhóm về biến đổi khí hậu.

Những người thắng cuộc kì thi ClimateScience Olympiad 2021

GIẢI VÀNG

Đã thắng $5,000

GIẢI VÀNG

GIẢI VÀNG

Đã thắng $5,000

Judith Ko, 20, từ Singapore và Song Yee Ho, 20, từ Singapore

Judith Ko

Judith Ko

20 tuổi, từ Singapore

"ClimateScience là một cơ hội vô đối để học những thứ lớp Địa lý trường tôi không có khả năng dạy và tìm cách giải những vấn đề thực tế mà những nhà lãnh đạo thế giới gặp. Tôi tận hưởng cơ hội kết hợp và tận dụng các môn học từ Hóa Học đến Kinh Tế và Khoa Học Chính Trị để có thể tạo những giải pháp, học từ nhận xét của những chuyên gia về khí hậu, và giới thiệu nó cho thế giới tại COP27."

Song Yee Ho

Song Yee Ho

20 tuổi, từ Singapore

"Olympiad này cho tôi cơ hội để áp dụng sự hiểu biết về những luật lệ về biến đổi khí hậu trên thế giới vào những vấn đề thực tế. Nghe nhận xét từ những giám khảo và học hỏi từ họ trong việc xây dựng luật lệ và chính sách giúp tôi quen thuộc bản thân với sự thực tế của địa chính trị, đặc biệt là ở những khu vực hỏa thuận khí hậu xuyên biên giới. Tôi cũng rất biết ơn cho cơ hội được nói ở COP27, nơi tôi gặp những người trẻ đầy nhiệt huyết về những chính sách khí hậu."

GIẢI BẠC

Đã thắng $3,000

GIẢI BẠC

GIẢI BẠC

Đã thắng $3,000

Alexandra Pilz, 15, từ Anh Quốc và Eleonore Vecchioli, 15, từ Anh Quốc

Alexandra Pilz

Alexandra Pilz

15 tuổi, Anh Quốc

Eleonore Vecchioli

Eleonore Vecchioli

15 tuổi, Anh Quốc

GIẢI ĐỒNG

Đã thắng $2,000

GIẢI ĐỒNG

GIẢI ĐỒNG

Đã thắng $2,000

Netra Karthugeyan, 14, từ Ấn Độ

Netra Karthigeyan

Netra Karthigeyan

14 tuổi, từ Ấn Độ

Background
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.