back to home
Earthly
ClimateScience

The CSO 2024 is now live! Register here for the chance to win a sponsored trip to COP29. View details

Zoom screenshot of Climate Science Team

Cùng nhau, chúng ta có thể giải quyết biến đổi khí hậu

Hãy tham gia cộng đồng học tập của chúng tôi và kết nối với những người trẻ vòng quanh thế giới với một nhiệt huyết để tạo sự khác biệt.

Tham gia với chúng tôi trên Discord

Được thúc đẩy bởi những người trẻ đầy nhiệt huyết

Giải quyết vấn đề

Khám phá các công cụ giúp bạn giải quyết các vấn đề khó khăn trong thế giới thực.

Gặp gỡ các chuyên gia

Kết nối với các chuyên gia hàng đầu về khí hậu.

Mạng lưới mối quan hệ toàn cầu

Xây dựng tình bạn và xây dựng quan điểm mới - xuyên biên giới và nguồn gốc.

Ủng hộ

Mang nền giáo dục biến đổi khí hậu đến cộng đồng của bạn và thế giới.

Nâng cao kĩ năng

Hãy hành động với khả năng tiếp cận nhiều cơ hội về khí hậu và hơn thế nữa.

Hòa nhập

Hãy thử thách bản thân để học hỏi nhiều hơn, đồng thời vui vẻ với bạn bè.

Xây dựng trên những giá trị mà chúng tôi muốn thấy trên thế giới

Sự tò mò

Bạn thắc mắc cách thế giới hoạt động, khám phá những ý tưởng khác nhau và yêu tư duy phản biện.

Tốt bụng

Bạn đối xử tốt với mọi người và tin rằng giúp đỡ người khác giúp cải thiện bản thân.

Đam mê

Bạn có động lực và tìm hứng thú trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu.

Tham gia với chúng tôi trên Discord

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi luôn hào hứng nghe những ý tưởng mới để xem bằng cách nào bạn có thể trở thành một phần của cộng đồng!

Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.