ကျွန်ုပ်တို့၏ အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းပါ။

ကျွန်ုပ်တို့အသင်းအဖွဲ့သည် ကြင်နာမှု၊ ကွဲပြားပြီး ထိရောက်မှုရှိသည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို ကူညီဖြေရှင်းဖို့ ပညာရေးကို အတူတကွ အသုံးပြုချင်ပါသည်။

whale

ဟေး မင်းကိုပြောတာ။ ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ် :)

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့် @climate_science တွင် ထုတ်ဝေမည့် မူရင်းအကြောင်းအရာကို ရေးသားပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ၊ စာများများဖတ်ပါ၊ အကြောင်းအရာအဖွဲ့နှင့် ဆွေးနွေးပါ။သင်ယူသူများအတွက် အသုံးဝင်သော ကိရိယာများနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ပရောဂျက်အသစ်များကို သင်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။

လိုအပ်ချက်များ

A candidate for this role should ideally have:

 • Degree in Education, Science Communication or any Science discipline (climate-related is preferred)
 • Strong interest and passion for climate education
 • Exceptional ability to communicate complex things concisely
 • Weekly 5-10 hrs availability

လျှောက်ထားနည်း

If you think you are a good fit for this role, please send a mail to apply@climatescience.org. In the mail, please include:

 • Your CV
 • A pdf containing the completed version of this trial task
 • Elaboration of your background, interests and motivation to contribute in ClimateScience’s mission

We’re looking forward to hearing from you! :)

You will create scientifically accurate case studies to be used in the ClimateScience Olympiad platform. You read lots and develop scientifically solvable problems based on the climatic changes happening around the world. Meanwhile you get the chance to work alongside a supportive global team to provide impactful climate education :)

လိုအပ်ချက်များ

A candidate for this role should ideally have:

 • Degree in Education, Science Communication or any Science discipline (climate-related is preferred)
 • strong interest and passion for climate education
 • Exceptional ability to communicate complex things concisely
 • Weekly 5-10 hrs availability

လျှောက်ထားနည်း

If you think you are a good fit for this role, please send a mail to apply@climatescience.org. In the mail, please include:

 • Your CV
 • A pdf containing the completed version of this trial task
 • Elaboration of your background, interests and motivation to contribute in ClimateScience’s mission

We’re looking forward to hearing from you! :)

Help review our “Personal Action” climate course. This course highlights the importance and impact of personal action in tackling climate change. We’re looking for experts in this field to review and relay feedback and suggestions to our content team, ensuring our resources stay reliable, up to date and accessible for everyone.

လိုအပ်ချက်များ

A candidate for this role should ideally have:

 • Postgraduate degree in Climate, Education or Science Communication. Topics connecting to personal carbon budget/impact of personal action are highly preferred.
 • Strong interest and passion for climate education
 • Exceptional research skills
 • Weekly 5-10 hrs availability

လျှောက်ထားနည်း

If you think you are a good fit for this role, please send a mail to apply@climatescience.org. In the mail, please include:

 • Your CV or Resume highlighting your educational background
 • Elaboration of your experiences, interests and motivation to contribute in ClimateScience’s mission

We’re looking forward to hearing from you! :)

Help review our “Undo Climate Change'' course. The course highlights the scientific aspects of carbon removal technologies, the barriers to implementation as well as the potential for mitigation. We’re looking for experts in this field to review and relay feedback and suggestions to our content team, ensuring our resources stay reliable, up to date and accessible for everyone.

လိုအပ်ချက်များ

A candidate for this role should ideally have:

 • Postgraduate degree in Climate-tech, Carbon removal technologies or similar scientific field. Topics connecting to tech-based climate solutions/reversing the effects of climate change are highly preferred.
 • Strong interest and passion for climate education
 • Exceptional research skills
 • Weekly 5-10 hrs availability

လျှောက်ထားနည်း

If you think you are a good fit for this role, please send a mail to apply@climatescience.org. In the mail, please include:

 • Your CV or Resume highlighting your educational background
 • Elaboration of your experiences, interests and motivation to contribute in ClimateScience’s mission

We’re looking forward to hearing from you! :)

လှပသော ပို့စ်များနှင့် အသုံးပြုသူ အင်တာဖေ့စ် ဒီဇိုင်းများ သို့မဟုတ် ကာတွန်းများကို ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး သရုပ်ဖော်ပါ။

လိုအပ်ချက်များ

A candidate for this role should ideally have:

 • Experience and knowledge of digital art tools
 • Weekly minimum 5 hrs availability

လျှောက်ထားနည်း

If you think you are a good fit for this role, please send a mail to apply@climatescience.org. In the mail, please include:

 • Your CV and/or previous work examples
 • Link to a google drive folder containing the completed files of this trial task. Please make sure the folder visibility is set to public
 • Elaboration of your background and motivation to contribute in ClimateScience’s work

We’re looking forward to hearing from you! :)

You will contribute to our mission of making ClimateScience content accessible globally. Responsibilities include translating courses, subtitles, books and more from English to your native language. Accuracy, tone, and meaning preservation are crucial. Collaborate with other translators and team members for consistent terminology and quality translations

လိုအပ်ချက်များ

A candidate for this role should ideally have:

 • Fluency in both English and your native language
 • Excellent written communication skills in both languages

လျှောက်ထားနည်း

If you think you are a good fit for this role, please send a mail to apply@climatescience.org. In the mail, please include:

 • Your previous extracurricular experience and educational background (a CV is preferred but not mandatory)
 • Link to a Google Drive folder containing the completed files of this trial task. Please make sure the folder visibility is set to public
 • Elaboration of your background and motivation to contribute to ClimateScience’s work

We’re looking forward to hearing from you! :)

သင်ရှာနေသည့်အရာကို မတွေ့ပါက၊ apply@climatescience.org သို့ အီးမေးလ်တစ်စောင် ရေးပြီး သင်ပါဝင်ကူညီလိုပုံကို ပြောပြပါ။