Климат тууралуу көркөм чыгарма жазуу

60 minutes

classroom-work

Климат тууралуу көркөм чыгарма (Cli-Fi) – климаттын өзгөрүшүнүн адамзат коомуна тийгизген таасири тууралуу маалымат берүүчү көркөм адабияттын бир тармагы. Бул көнүгүүдө студенттер берилген беш көрсөтмөнүн бирөөсүнө негизделген кыскача Cli-Fi чыгармасын жазышат.

learning-outcomes

  • Көркөм чыгарма жазууга машыгуу
  • Климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттери боюнча билимди колдоно билүү жана берүү жөндөмү