back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Климат монологун жазып аткаргыла

60 minutes

homework

Бул көнүгүү студенттердин жазуу жана аткаруу чеберчиликтерин арттыруу үчүн иштелип чыккан — бирок климаттын өзгөрүүсүнө бурулуш бар! Ар бир окуучу мындай же тигиндей формада климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу монолог жазып, аткарууга тийиш.

learning-outcomes

  • Монолог жазуу практикасы
  • Климаттын өзгөрүшү жана анын кесепеттерин түшүнүү

We use cookies to enhance the user experience. Check out our Privacy & Cookie Policy for more information.