back to home
Earthly
ClimateScience

Токого кат жазгыла

30 minutes

classroom-work

"Жерайым планетасын сактап калуу" аттуу биринчи балдар китебибизди класста же өз алдынча окугандан кийин, студенттер башкы каарман Токозаниге (Токо) Жердеги климаттын өзгөрүшүнө кантип кол кабыш кыла алары тууралуу кат жаза алышат.

learning-outcomes

  • Кат жазуу жөндөмдүүлүгү
  • Тамгалап айтууга машыгуу
  • Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу өз алдынча иш-аракеттерди түшүнүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.