back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Токого кат жазгыла

30 minutes

classroom-work

"Жерайым планетасын сактап калуу" аттуу биринчи балдар китебибизди класста же өз алдынча окугандан кийин, студенттер башкы каарман Токозаниге (Токо) Жердеги климаттын өзгөрүшүнө кантип кол кабыш кыла алары тууралуу кат жаза алышат.

learning-outcomes

  • Кат жазуу жөндөмдүүлүгү
  • Тамгалап айтууга машыгуу
  • Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу өз алдынча иш-аракеттерди түшүнүү

We use cookies to enhance the user experience. Check out our Privacy & Cookie Policy for more information.