back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Жерайымга кат жазуу

30 minutes

classroom-work

"Жерайым планетасын сактап калуу" аттуу биринчи балдар китебибизди класста же өз алдынча окугандан кийин, студенттер башкы каарман Жерайымга климаттын өзгөрүшүнө кантип кол кабыш кыла алары тууралуу кат жаза алышат.

learning-outcomes

  • Кат жазуу жөндөмдүүлүгү
  • Тамгалап айтууга машыгуу
  • Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жеке иш-аракеттерди түшүнүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.