Жерайымга кат жазуу

30 minutes

classroom-work

"Жерайым планетасын сактап калуу" аттуу биринчи балдар китебибизди класста же өз алдынча окугандан кийин, студенттер башкы каарман Жерайымга климаттын өзгөрүшүнө кантип кол кабыш кыла алары тууралуу кат жаза алышат.

learning-outcomes

  • Кат жазуу жөндөмдүүлүгү
  • Тамгалап айтууга машыгуу
  • Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жеке иш-аракеттерди түшүнүү