back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Климаттык чечимдердин ырын жазгыла

60 minutes

classroom-work

Климаттын өзгөрүшү жана айлана-чөйрө – бул илим жана география гана эмес, бардык сабактарыбызда биле ала турган темалар! Ошондуктан, бул көнүгүүдө иш-чарада студенттерге айлана-чөйрөгө же климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу ыр жазуу тапшырмасы берилет.

learning-outcomes

  • Ыр жазуу практикасы
  • Климаттын өзгөрүшү жана айлана-чөйрөнү түшүнүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.