back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Дүйнө лидерлеринин сөзү

45 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүнүн максаты студенттерге 1, 2 мүнөттүк сөз жазуу жана аткаруу болуп саналат. Бул сөз БУУнун Башкы ассамблеясында айтылат. Алардын максаты — дүйнө лидерлерин планетаны коргоо үчүн көбүрөөк иш кылышы керек экендигине ынандыруу.

learning-outcomes

  • Жазуу жана сүйлөө жөндөмү
  • Пьеса жазуу жана импровизациялоо
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.