back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Дүйнө лидерлеринин сөзү

45 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүнүн максаты студенттерге 30, 45 мүнөттүк сөз жазуу жана аткаруу болуп саналат. Бул сөз БУУнун Башкы ассамблеясында айтылат. Алардын максаты — дүйнө лидерлерин планетаны коргоо үчүн көбүрөөк иш кылышы керек экендигине ынандыруу.

learning-outcomes

  • Жазуу жана сүйлөө жөндөмдүүлүгү
  • Пьеса жазуу жана импровизациялоо
  • Ынандыруучу көндүмдөргө машыгуу
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.