Дүйнө лидерлеринин сөзү

45 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүнүн максаты студенттерге 30, 45 мүнөттүк сөз жазуу жана аткаруу болуп саналат. Бул сөз БУУнун Башкы ассамблеясында айтылат. Алардын максаты — дүйнө лидерлерин планетаны коргоо үчүн көбүрөөк иш кылышы керек экендигине ынандыруу.

learning-outcomes

  • Жазуу жана сүйлөө жөндөмдүүлүгү
  • Пьеса жазуу жана импровизациялоо
  • Ынандыруучу көндүмдөргө машыгуу