Аялдар жана климат тууралуу окуганын түшүнүү

45 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүдө студенттер түшүнгөн суроолоруна жооп берүүдөн мурун аялдар жана климаттын өзгөрүшү жөнүндө үзүндү окушу шарт.

learning-outcomes

  • Климаттын өзгөрүшү жөнүндө түшүнүк
  • Гендердик теңсиздикти кыскартуудан алынган пайдаларды түшүнүү
  • Аялдарды окутуудан алынган артыкчылыктарды түшүнүү