Аялдар жана климат тууралуу окуганды түшүнүү

45 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүдө студенттер түшүнүү суроолоруна жооп берүүдөн мурун аялдар жана климаттын өзгөрүшү жөнүндө үзүндү окууга тийиш.

learning-outcomes

  • Климаттын өзгөрүшүн түшүнүү
  • Гендердик теңсиздикти кыскартуудан алынган пайдаларды түшүнүү
  • Аялдарды окутуудан алынган артыкчылыктарды түшүнүү