back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Уюлдарда эмне болуп жатат?

60 minutes

classroom-work

Атмосферага парник газдарын чыгара берсек, акырындык менен сөзсүз түрдө планетабыздын температурасын жогорулатып жатабыз. Бул жылуулук океан деңгээлинин көтөрүлүшүнө кантип таасир этерин сурап көрсөңөрчү? Азыркы учурда студенттер изилдечү нерсе ушул!

Уюлдарда эмне болуп жатат?

  learning-outcomes

  • Деңиз деңгээлинин көтөрүлүшү жөнүндө негизги түшүнүк
  • Деңиз музу менен кургактагы муздун айырмасын түшүнүү
  • Деңиз деңгээлинин көтөрүлүшүнүн планетага жана адамзатына тийгизген таасирин түшүнүү
  Earthly

  We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.