Уюлдарда эмне болуп жатат?

60 minutes

classroom-work

Атмосферага парник газдарын чыгара берсек, акырындык менен сөзсүз түрдө планетабыздын температурасын жогорулатып жатабыз. Бул жылуулук океан деңгээлинин көтөрүлүшүнө кантип таасир этерин сурап көрсөңөрчү? Азыркы учурда студенттер изилдечү нерсе ушул!

Уюлдарда эмне болуп жатат?

    learning-outcomes

    • Деңиз деңгээлинин көтөрүлүшү жөнүндө негизги түшүнүк
    • Деңиз музу менен кургактагы муздун айырмасын түшүнүү
    • Деңиз деңгээлинин көтөрүлүшүнүн планетага жана адамзатына тийгизген таасирин түшүнүү