back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Суу бөтөлкө парниги

90 minutes

classroom-work

Климаттын өзгөрүшү – бул атмосферага парник газдарынын ашыкча бөлүнүп чыгышынын кесепети. Бул көнүгүүдө студенттер өз алдынча эксперимент жүргүзүп, парник эффектиси менен таанышат!

learning-outcomes

  • Жөнөкөй экспериментти кантип жүргүзүү керектиги жөнүндө негизги түшүнүк
  • Парник эффекти жана анын глобалдык температурага кандай таасир тийгизерин түшүнүү
  • Парник кантип иштей турганын түшүнүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.