back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Ынандырып жазууну түшүнүү

45 minutes

classroom-work

Студенттер климат активисттеринин сөздөрүн анализдеп, бекем жана эмоционалдуу жүйөлөрдү түзүү үчүн колдонулган ынандырып жазуу ыкмаларын аныкташат.

learning-outcomes

  • Негизги ынандырып жазуу ыкмаларын түшүнүү
  • Текстти талдоо жана аннотациялоо жөндөмү

We use cookies to enhance the user experience. Check out our Privacy & Cookie Policy for more information.