Климаттын өзгөрүшү башка чөйрөлөргө кандай таасирин тийгизерин түшүнүү

60 minutes

classroom-work

Климаттын өзгөрүш таасирине адамдын алсыздыгы анын жайгашкан жери, жашы жана жынысы сыяктуу бир катар факторлорго көз каранды. Бул көнүгүү студенттерге башка бирөөнүн бут кийими менен сейилдеп, климаттын өзгөрүшүнүн бирдей эместигин элестетүүгө мүмкүндүк берет.

learning-outcomes

  • Климаттын өзгөрүшүнүн адамзатына тийгизген таасирин түшүнүү
  • Туруктуу өнүгүүнүн маанилүүлүгү жөнүндө негизги түшүнүк
  • "Алсыздык" түшүнүгүн түшүнүү