Климаттын өзгөрүшү башкаларга кандай таасир тийгизерин түшүнүү

60 minutes

classroom-work

Климаттын өзгөрүш таасирине адамдын алсыздыгы анын жайгашкан жери, жашы жана жынысы сыяктуу бир катар факторлорго көз каранды. Бул көнүгүү студенттерге башка бирөөнүн бут кийими менен сейилдеп, климаттын өзгөрүшүнүн бирдей эместигин элестетүүгө мүмкүндүк берет.

learning-outcomes

  • "Алсыздык" түшүнүгүн түшүнүү
  • Туруктуу өнүгүүнүн маанилүүлүгүн түшүнүү
  • Климаттын өзгөрүшүнүн адамзатына тийгизген таасирин түшүнүү