back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Климаттын өзгөрүшү башкаларга кандай таасир тийгизерин түшүнүү

60 minutes

classroom-work

Климаттын өзгөрүш таасирине адамдын алсыздыгы анын жайгашкан жери, жашы жана жынысы сыяктуу бир катар факторлорго көз каранды. Бул көнүгүү студенттерге башка бирөөнүн бут кийими менен сейилдеп, климаттын өзгөрүшүнүн бирдей эместигин элестетүүгө мүмкүндүк берет.

learning-outcomes

  • "Алсыздык" түшүнүгүн түшүнүү
  • Туруктуу өнүгүүнүн маанилүүлүгүн түшүнүү
  • Климаттын өзгөрүшүнүн адамзатына тийгизген таасирин түшүнүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.