back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Адамзатынын башына келген сыноо

60 minutes

classroom-work

Бул көнүгүү сыноо формасында болот: Адамзаты жаныбарларга каршы. Адамдар жандыктар коомчулугуна каршы мыкаачылыгы үчүн айыпталууда. Судья жана адвокаттар аларды кууп чыгабы же жокпу чечет!

learning-outcomes

  • Адамзатынын табият менен болгон мамилеси жөнүндө негизги түшүнүк
  • Эл алдында сүйлөө жана талкуулоо көндүмдөрүн практикалоо
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.