back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Нерселерибиздин табияты

30 minutes

homework

Бул көнүгүү окуучуларга жаратылыш ресурстарынын айланасындагы нерселер табигый дүйнөдөн келип чыгарын аныктап, жаратылыш ресурстары жөнүндө билүүгө мүмкүндүк берет. Бул ресурстарды колдонуу планетабызга кандай таасирин тийгизет жана эмне үчүн биз аларды колдонууда этият болушубуз керектигин талкуулагыла.

learning-outcomes

  • Жаратылыш ресурстары жана аларды пайдалануу жөнүндө негизги түшүнүк
  • Адамдын жаратылыш ресурстарына тийгизген таасири жөнүндө негизги түшүнүк

We use cookies to enhance the user experience. Check out our Privacy & Cookie Policy for more information.