back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Энергияны сактоо маселеси

90 minutes

classroom-work

Свендин "Таза энергияны издөө" китебин окугандан кийин студенттер энергияны сактоо боюнча топтук талкууга киришет. Бул кайра калыбына келүүчү энергия туш болгон чоң көйгөйлөрүнүн бири жана аны чечүү үчүн көп акыл-эс күчү талап кылынат.

learning-outcomes

  • Энергия жана калыбына келүүчү энергия жөнүндө негизги түшүнүк
  • Энергияны сактоо маселеси боюнча негизги түшүнүк
  • Топто татаал идеяларды талкуулай билүү

We use cookies to enhance the user experience. Check out our Privacy & Cookie Policy for more information.