back to home
Earthly
ClimateScience

Энергияны сактоо маселеси

90 minutes

classroom-work

Свендин "Таза энергияны издөө" китебин окугандан кийин студенттер энергияны сактоо боюнча топтук талкууга киришет. Бул кайра калыбына келүүчү энергия туш болгон чоң көйгөйлөрүнүн бири жана аны чечүү үчүн көп акыл-эс күчү талап кылынат.

learning-outcomes

  • Энергия жана калыбына келүүчү энергия жөнүндө негизги түшүнүк
  • Энергияны сактоо маселеси боюнча негизги түшүнүк
  • Топто татаал идеяларды талкуулай билүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.