Альбедо эффектиси аракетте

45 minutes

classroom-work

Климаттын өзгөрүшүнүн кескин кесепеттеринин бири – уюлдардагы муздардын эриши жана аздыр-көптүр альбедо эффектисинен улам деңиз деңгээлинин көтөрүлүшү. Бул көнүгүүдө студенттер эксперимент аркылуу альбедо эффектиси менен таанышып, климаттын өзгөрүшүнө болгон байланышын үйрөнүшөт.

learning-outcomes

  • Альбедо эффектиси тууралуу негизги түшүнүк
  • Эксперимент жүргүзүү жана табылгаларды анализдөө жөндөмдүүлүгү