back to home
Earthly
ClimateScience

Альбедо эффектиси аракетте

45 minutes

classroom-work

Климаттын өзгөрүшүнүн кескин кесепеттеринин бири – уюлдардагы муздардын эриши жана аздыр-көптүр альбедо эффектисинен улам деңиз деңгээлинин көтөрүлүшү. Бул көнүгүүдө студенттер эксперимент аркылуу альбедо эффектиси менен таанышып, климаттын өзгөрүшүнө болгон байланышын үйрөнүшөт.

learning-outcomes

  • Альбедо эффектиси тууралуу негизги түшүнүк
  • Эксперимент жүргүзүү жана табылгаларды анализдөө жөндөмдүүлүгү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.