back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Климаттык чечимдерди колго жазуу

120 minutes

homework

Бул көнүгүүдө студенттер чакан топтордо адамдардын климаттын өзгөрүшү боюнча башынан өткөргөн окуялары жөнүндө кыска сценарийлерди жазып, алардын көйгөйлөрүн чечүү жолдорун сунушташат. Андан кийин сценарийлер аткарылат. Фондогу окуялар берилет.

learning-outcomes

  • Жазуу жана сүйлөө жөндөмдүүлүгү
  • Пьеса жазуу жана импровизациялоо

We use cookies to enhance the user experience. Check out our Privacy & Cookie Policy for more information.