back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Климаттык чечимди көрсөтүү

60 minutes

homework

Климаттын өзгөрүшү, албетте, чечүүгө кыйын маселе, бирок бизге буга жетүүгө жардам бере турган көптөгөн чечимдер бар. Бул көнүгүү окуучуларды климат жаатындагы маанилүү чечимдер менен тааныштырууга жардам берет, мында аларды бирин изилдөө жана класска көрсөтүү сунушталат.

learning-outcomes

  • Көптөгөн климаттык чечимдер жана адамдарга берген таасири жөнүндө негизги түшүнүк
  • Изилдөө, окуп түшүнүү жана эл алдында сүйлөөгө көнүгүү

We use cookies to enhance the user experience. Check out our Privacy & Cookie Policy for more information.