Климаттык чечимди көрсөтүү

60 minutes

homework

Климаттын өзгөрүшү, албетте, чечүүгө кыйын маселе, бирок бизге буга жетүүгө жардам бере турган көптөгөн чечимдер бар. Бул көнүгүү окуучуларды климат жаатындагы маанилүү чечимдер менен тааныштырууга жардам берет, мында аларды бирин изилдөө жана класска көрсөтүү сунушталат.

learning-outcomes

  • Көптөгөн климаттык чечимдер жана адамдарга берген таасири жөнүндө негизги түшүнүк
  • Изилдөө, окуп түшүнүү жана эл алдында сүйлөөгө көнүгүү