back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Үйлөрүбүздү энергия менен камсыз кылуу

30 minutes

homework

Биз колдонгон түзүлүштөрдүн жана приборлордун көбү энергияны талап кылат. Тилекке каршы, бизге керектүү энергияны жаратуу көп учурда парник газдарынын эмиссиясын жаратат. Бул көнүгүүдө студенттер өз үйүндө энергияны колдонууну ойлонуп, үйдөгү энергияны керектөө жөнүндө биле алышат.

learning-outcomes

  • Жөнөкөй картаны түзүү жөндөмү
  • Энергияны пайдалануунун ар кандай түрлөрүн түшүнүү
  • Энергияны үнөмдөөнүн маанилүүлүгүн түшүнүү

We use cookies to enhance the user experience. Check out our Privacy & Cookie Policy for more information.