Үйлөрүбүздү энергия менен камсыз кылуу

30 minutes

homework

Биз колдонгон түзүлүштөрдүн жана приборлордун көбү энергияны талап кылат. Тилекке каршы, бизге керектүү энергияны жаратуу көп учурда парник газдарынын эмиссиясын жаратат. Бул көнүгүүдө студенттер өз үйүндө энергияны колдонууну ойлонуп, үйдөгү энергияны керектөө жөнүндө биле алышат.

learning-outcomes

  • Жөнөкөй картаны түзүү жөндөмү
  • Энергияны пайдалануунун ар кандай түрлөрүн түшүнүү
  • Энергияны үнөмдөөнүн маанилүүлүгүн түшүнүү