Мышыктар Борнео аралына парашют менен секиришет

30 minutes

homework

Окуучуларды экосистемалардын морттугу жана өз ара байланышы менен тааныштыруу. Бул көнүгүүдө студенттер экосистемада ири бузулууларга алып келген чыныгы турмуштук окуялардын тартибин аныкташат.

learning-outcomes

  • Экосистемадагы организмдердин бири бирине көз карандылыгын түшүнүү
  • Адамдардын экосистемага кантип таасир эте аларын жана тескерисинче кесепетин тийгизерин түшүнүү