Өлчөмү боюнча буюртма берүү

20 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүдө студенттер бир жылда бөлүнгөн парник газдарына жараша жасаган иш-аракеттерине баа беришет. Студенттер адамдын кээ бир иш-аракеттери башкаларга караганда көбүрөөк булгай турганын жакшы түшүнүшү абзел.

learning-outcomes

  • Сандарды ирети менен жайгаштырып, эсептөө жүргүзө билүү
  • Адамдын түрдүү иш-аракеттеринин кесепетинен бөлүнүп чыккан салыштырмалуу эмиссиялар жөнүндө негизги түшүнүк
  • Климаттын өзгөрүшү менен адамдын иш-аракетинин байланышы жөнүндө негизги түшүнүк