back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Кружкадагы океан кычкылдануусу

60 minutes

classroom-work

Климаттын өзгөрүшү жердеги (кургактагы) жана суудагы (деңиздеги жана океандагы) жашоого да таасирин тийгизет. Бул көнүгүүдө студенттер глобалдык температуранын океандарга жана аларды үй деп атаган жашоого кандай таасир этерин билишет.

learning-outcomes

  • Суунун касиеттери жөнүндө негизги түшүнүк
  • Океандагы кычкылдануу жапайы жаратылышка кандай таасир этери жөнүндө негизги түшүнүк

We use cookies to enhance the user experience. Check out our Privacy & Cookie Policy for more information.