Жаратылышты көрсөтүп, айтып берүү

30 minutes

homework

Табият менен жакшы мамиледе болуу жана көбүрөөк байланышта болуу адамды айлана-чөйрөгө жана жапайы жаратылышка жакшы мамиле кылууга түрткү берет. Бул көнүгүүдө окуучулар таап алган табиятка байланышы бар буюмду алып келип, класска сунуштайт.

learning-outcomes

  • Идеяны презентациялоо практикасы
  • Табигый дүйнөнүн көп түрдүүлүгү жөнүндө негизги түшүнүк
  • Табият дүйнөсүнө улуу таазим