Митигация жана адаптация

45 minutes

classroom-work

Окуучуларга климаттын өзгөрүшүн адаптациялоо жана митигациялоо боюнча кыскача түшүндүрмөлөр берилет. Андан кийин аларга климаттык иш-аракеттердин мисалдарын классификациялоо сунушталат.

learning-outcomes

  • Ыңгайлашуу усулдары жөнүндө негизги түшүнүк
  • Митигация усулдары жөнүндө негизги түшүнүк
  • Нерселерди топтоо жана классификациялоо жөндөмү