back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Жаныбарларды континенттерге дал келтирүү

30 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүдө окуучулар ар кандай жаныбарлар, алардын кайда жашары, климаттын өзгөрүшү аларга кандай таасир этери жана алар кантип жардам бере аларын билишет.

learning-outcomes

  • География боюнча негизги түшүнүк
  • Жаныбарлардын жаңы түрлөрү менен таанышуу
  • Кыймылдаткыч көндүмдөрдү практикалоо