back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Тамакка орун бошотуу

60 minutes

classroom-work

Студенттер 100г протеинди өстүрүү/көбөйтүү үчүн керектүү жердин көлөмүн эсептеп чыгышат. Андан кийин алар өздөрүнүн эсептөөлөрүнүн негизинде талап кылынган аймакты ченеп, тиешелүү суроолорго жооп беришет.

learning-outcomes

  • Аянты физикалык тик бурч фигураларды түзө билүү
  • Төрт бурчтун тамырлары жана аянттын үстүндө иштөө
  • Түрдүү тамак-ашты колдонгон аймактын айырмасын түшүнүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.