back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Тамак-ашка орун бошотуу

60 minutes

classroom-work

Студенттер 100г протеинди өстүрүү/көбөйтүү үчүн керектүү жердин көлөмүн эсептеп чыгышат. Андан кийин алар өздөрүнүн эсептөөлөрүнүн негизинде талап кылынган аймакты ченеп, тиешелүү суроолорго жооп беришет.

learning-outcomes

  • Аянты физикалык тик бурчтуу фигураларды түзө билүү
  • Төрт бурчтун тамырлары жана аянттын үстүндө иштөө
  • Аймактарда колдонулган түрдүү тамак-аштар боюнча түшүнүк
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.