Ыр китебин жасагыла

60 minutes

homework

Бул көнүгүү окуучулардын чыгармачылыгын көрсөтүүгө жана кат аркылуу жаратылыш менен байланышууга жол ачуу үчүн иштелип чыккан. Бир нече сабактын ичинде студенттер поэзия жана уйкаштык схемаларын жазууну үйрөнүшөт жана жаратылыш темасындагы үч ырдан турган өздөрүнүн поэзия китебин жасашат.

learning-outcomes

  • Ыр жазууга жөндөмдүүлүк
  • Уйкаштык схемасын сактай билүү