Топурак үстүндөгү жана астындагы жашоо

60 minutes

homework

Пайдалуу топурак кыртышы экосистемалардагы жашоону колдоодо чечүүчү ролду ойнойт. Ал ошондой эле көмүртекти топтоо менен климаттын өзгөрүшүн чечүүгө жардам берет. Бул көнүгүүдө окуучулар топурактагы жана үстүндөгү жашоонун плакатын түзүү аркылуу пайдалуу топурак кыртышынын маанисин түшүнүшөт.

learning-outcomes

  • Пайдалуу топурак кыртышынын маанисин түшүнүү
  • Топуракка көз каранды түрдүү өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды аныктоо жөндөмдүүлүгү