back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Топурак үстүндөгү жана астындагы жашоо

60 minutes

homework

Пайдалуу топурак кыртышы экосистемалардагы жашоону колдоодо чечүүчү ролду ойнойт. Ал ошондой эле көмүртекти топтоо менен климаттын өзгөрүшүн чечүүгө жардам берет. Бул көнүгүүдө окуучулар топурактагы жана үстүндөгү жашоонун плакатын түзүү аркылуу пайдалуу топурак кыртышынын маанисин түшүнүшөт.

learning-outcomes

  • Пайдалуу топурак кыртышынын маанисин түшүнүү
  • Топуракка көз каранды түрдүү өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды аныктоо жөндөмдүүлүгү

We use cookies to enhance the user experience. Check out our Privacy & Cookie Policy for more information.