back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Лабораторияда өстүрүлгөн этти окуунун маанисин түшүнүү

30 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүдө студенттер түшүнгөн суроолоруна жооп берүүдөн мурун мал чарбачылыгы жана лабораторияда өстүрүлгөн эт жөнүндө үзүндү окуп чыгууга тийиш.

learning-outcomes

  • Илимий-популярдуу текстти окуу жана тиешелүү суроолорго жооп бере билүү
  • Мал чарбачылыгы жана лабораторияда өстүрүлгөн эт жөнүндө негизги түшүнүк