back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Окумуштуу-климатолог менен интервью

60 minutes

homework

Климаттын өзгөрүшү жана чечүү жолдору жөнүндө башкаларга билим берүүдө, так баарлаша билүү жана кызыгууну ойготуу маанилүү. Студенттер климаттын өзгөрүшү жөнүндө интервью алуу менен ушуну практикалайт.

learning-outcomes

  • Интервью алуу жөндөмдүүлүгү
  • Илим тууралуу натыйжалуу айта билүү
  • Илимге байланыштуу контентти изилдөө практикасы