back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

BINGO жеке иш-аракети

30 minutes

classroom-work

Окуучулар көңүлдүү бинго оюну аркылуу жашоо мүнөзүн чагылдырып, көмүртек эмиссиясын азайтуунун эң жакшы жолдорун изилдешет.

learning-outcomes

  • Жашоо мүнөзүн тандоонун айлана-чөйрөгө тийгизген таасири жөнүндө негизги түшүнүк

We use cookies to enhance the user experience. Check out our Privacy & Cookie Policy for more information.