back to home
Earthly
ClimateScience

BINGO жеке иш-аракети

30 minutes

classroom-work

Окуучулар көңүлдүү бинго оюну аркылуу жашоо мүнөзүн чагылдырып, көмүртек эмиссиясын азайтуунун эң жакшы жолдорун изилдешет.

learning-outcomes

  • Жашоо мүнөзүн тандоонун айлана-чөйрөгө тийгизген таасири жөнүндө негизги түшүнүк
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.