back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Гидроэнергетиканы окуп түшүнүү

45 minutes

classroom-work

Студенттер түшүнгөн суроолоруна жооп берүүдөн мурун гидроэнергетиканын күчү жана чектөөлөрү жөнүндө окушат.

learning-outcomes

  • Гидроэнергетиканы түшүнүү
  • Гидроэнергетиканын оң, терс жактары жөнүндө негизги түшүнүк
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.