back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Гидроэнергетиканы окуп түшүнүү

45 minutes

classroom-work

Студенттер түшүнгөн суроолоруна жооп берүүдөн мурун гидроэнергетиканын күчү жана чектөөлөрү жөнүндө окушат.

learning-outcomes

  • Гидроэнергетиканы түшүнүү
  • Гидроэнергетиканын оң, терс жактары жөнүндө негизги түшүнүк