back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Климаттын өзгөрүшү адамзатына кандай таасир этет

60 minutes

classroom-work

Студенттерден климаттын өзгөрүш таасири тууралуу дүйнөдөгү окуяларды окуп, чечимдерди иштеп чыгууда адамдарды эмне алсыз кылып жатканын аныктоо сунушталат.

learning-outcomes

  • Климаттын өзгөрүшүнүн адамзатына тийгизген таасирин түшүнүү
  • Туруктуу өнүгүүнүн маанилүүлүгү жөнүндө негизги түшүнүк
  • "Алсыздык" түшүнүгүн түшүнүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.