Жерайым менен кат жазышууну машыктыруу

60 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүдө окуучулар "Жерайым планетасын сактап калуу" аттуу биринчи балдар китебибиздеги сүйлөмдөрдү көчүрүп, кат жазуу көндүмдөрүн машыктырышат! Китепти алдын ала окуунун кереги жок болсо да, сөзсүз сунуштайбыз.

learning-outcomes

  • Тамгалап айтууга машыгуу
  • Кол жазманы машыктыруу